Osobnosti o knihe

O udalostiach, ktoré kniha opisuje nejestvovali nijaké záznamy, takže hrozilo, že sa o nich nič nedozvieme. Práve túto skutočnosť dielo odstraňuje. V tom je jeho prínos a jedinečnosť. Ide o oveľa viac ako o kroniku - o dejiny náboženskej a antikomunistickej literatúry.
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik

Knihu o nádeji, odvahe a slobode som si prečítal jedným dychom. Veľmi zaujímavé čítanie.
Ing. Július Brocka, politik

Kniha je svedectvom o živote viery, ktorý sa nepodarilo zašliapať. Príbehy odhaľujú skryté hrdinstvo mnohých známych i menej známych katolíckych aktivistov, ktorí nemajú strach priznať sa i k svojim slabostiam. Dúfam, že kniha povzbudí čitateľa k odvahe stáť na strane pravdy a života.
Doc. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos, teológ