Osobnosti o knihe

Po prečítaní knihy Zápas o svedomie okrem iného prídeme k poznaniu, že pravdu o sebe samých by sme nemali skrývať a tváriť sa, že aj chyby a zlyhania predstavených nie sú našimi dejinami. Aj tmavé stránky sú výzvou, výzvou k zmene a vnútornému rastu. A my chceme rásť. Iba v pravde možno objaviť Boha.
Alojz Tkáč, arcibiskup

Navonok by sa mohlo zdať, že toto dielo sa zaoberá iba zanedbateľnou epizódou. V skutočnosti dokumentuje čas bolestnej vnútornej očisty Cirkvi. V čase, keď bola väčšina vedúcich cirkevných predstaviteľov konformná k politickej moci, bohoslovci v bratislavskom seminári protestnou hladovkou urobili odvážne gesto. Poukázali ním na pravdu. Tak sa epizóda stala historickou udalosťou širšieho významu. Plne to potvrdzuje táto kniha.
Róbert Letz, historik