Katolícka cirkev
a nežná revolúcia 1989

Publikácia si kladie za cieľ priblížiť verejnosti zapojenie sa katolíckej cirkvi do nežnej revolúcie v roku 1989. Ak chceme vidieť tieto udalosti v celej šírke, nemôžeme tento pohľad zjednodušiť iba na obdobie od 17. novembra 1989.

Zapojenie sa cirkvi do nežnej revolúcie bolo iba vyvrcholením jej úsilia o slobodu. Preto v prvej časti sú vymenované základné faktory podielu cirkvi na rozširovaní priestoru slobody počas normalizácie na Slovensku, čím sa vlastne začala pripravovať pôda na prechod k demokracii. Cieľom autora nebolo detailne popísať všetky spomenuté aspekty. Tie ešte čakajú na svoje historické spracovanie. Skôr ide o priblíženie aktivít cirkvi, hlavne jej tajnej zložky, ktorá bola nepochybne na Slovensku najorganizovanejšou časťou, ktorá sa aktívne zapojila do požadovania slobody pre seba samu a zároveň aj pre spoločnosť, v ktorej žila.

Druhá časť približuje zapojenie sa cirkvi do nežnej revolúcie. Ide o prvé spracovanie tohto momentu, a preto si nenárokuje na úplnosť informácií. Niektoré údaje by mali byť neskoršie doplnené z archívnych prameňov, ktoré teraz nie sú prístupné.

V prílohe, ktorá ma dve časti, sa nachádzajú najdôležitejšie cirkevné vyhlásenia, ktoré väčšinou pochádzajú z archívu autora a boli zozbierané ešte počas nežnej revolúcie. V druhej časti prílohy sú uvedené zápisy zo stretnutia kňazov v Trnave počas nežnej revolúcie. Pre ich historické zachovanie sú uvedené v plnom znení.

Vydavateľ: Vydavateľstvo Michala Vaška
Počet strán: 90
Rok vydania: 1999
Väzba: Mäkká väzba / Paperback