Kúpiť si knihu

Knihu si možete objednať za:

12 eur + poštovné

Objednávku je možné zaslať na: vmv(zav)vmv.sk
alebo telefonicky 051/7710097, mobil: 0918595005, 0915857159