Osobnosti o knihe

Kniha Čas odvahy novými informáciami a pohľadmi ukazuje nielen prostredie cirkevných štruktúr v Československu, ale rovnako silu, násilie i váhanie komunistického režimu v tomto období. Ukazuje, že keď dozreje čas, na podnet „obyčajného“ veriaceho človeka dajú sa do pohybu udalosti, ktoré dnes tvoria už veľké dejiny katolíckej cirkvi v Československu. Pokiaľ ide o účasť Slovenska na tejto podpisovej akcii, kniha potvrdzuje, že najväčším odporcom totalitného režimu na Slovensku boli práve kresťania – od oravských dedín, cez východné Slovensko až po Bratislavu. Po rokoch prenasledovania a utrpenia v 80. rokoch prichádza ich čas, čas ľudskej odvahy i vystúpenia na verejnosť.
František Mikloško, slovenský disident

Každá totalita současně formuje a vytváří hrdiny i zbabělce. Pro mě byl hrdina Augustin Navrátil, se kterým jsem mohl spolupracovat. Je mi ctí, že mohu za spoustu Moraváků deklarovat, že se spolu s mnoha, zvláště slovenskými, ale také českými věřícími veřejně postavili na odpor komunistické totalitě, a to nejen při podpisové akci jednatřicetibodové petice, ale poprvé již v roce 1985 na Velehradě, podobně jako později při Svíčkové manifestaci v Bratislavě v roce 1988. Těch, kteří se jakýmkoliv odvážným způsobem vzepřeli komunistické moci a strachu z represí, bylo nespočetně, zvláště bezejmenných… V knize Čas odvahy jsem mohl poznat alespoň některé z nich. I když jsem byl součástí popsaných událostí, až nyní jsem se dozvěděl širší souvislosti. Knihu jsem přečetl jako historickou „detektivku“. I po letech jsem byl znovu zvědavý, jak to všechno tenkrát vlastně bylo a kdo stál za jednotlivými událostmi.
Pavel Záleský, moravský disident

Po letech dlouhé tzv. normalizace se pro české a slovenské katolíky stala vzpruhou zdařilá cyrilometodějská pouť na Velehradě v roku 1985. Katolíci pozdvihli hlavy, ale v dalších letech chyběl nějaký výraznější projev, který by vytvářel účinný tlak na změnu vztahu tehdejších mocných vůči církvi. V roku 1988 sepsal moravský zemědělec a železničář Augustin Navrátil Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR, které měli 31 bodů. Navzdory pochybnostem mnohých zasloužilých katolických aktivistů přesvědčil kardinála Tomáška, který ho podpořil. Petici podepsalo více než 500 000 lidí. Nevídané a překvapivé. S chutí jsem se tehdy zapojil do sbírání podpisů. Tato akce se stala nepominutelným posunem k Listopadu 1989. O dobrodružství a průběhu této aktivity a pozadí tehdejší doby se čtenář dozví v této knize. Čas odvahy se čte jako napínavý příběh, který nenechá čtenáře bezděky obracet stránky. Díky autorovi, že osvěžil paměť nás starších a připravil možnost pro mladší, aby věděli, na koho navazují.
Václav Malý, český disident