Dokumenty doby
1990 - 2000

Po nežnej revolúcii 1989 Slovensko prechádzalo porevolučným obdobím vývoja. Spoločenské dianie, ktoré bolo dovtedy uniformné, začalo mať novú dynamiku. V masmédiách sa začali objavovať dokumenty, ktoré ho prirodzene ovplyvňovali.

Jeden z výberov dokumentov, ktoré určitým spôsobom zasiahli do spoločenského a politického života v rokoch 1990 - 2000, je zhromaždený v knihe Dokumenty doby 1990-2000. Publikácia vznikla z potreby mať zhromaždené dôležité vyhlásenia, správy a prejavy, ktoré boli zverejnené v periodickej tlači, v jednej publikácii. Kniha sa zároveň stáva určitou kronikou jednej dekády.

Dokumenty sú usporiadané chronologicky podlá vzniku, sú uvedené niekoľkými faktografickými riadkami bez komentára. Na konci každého dokumentu sa nachádza jeho zdroj.

Vydavateľ: Vydavateľstvo Michala Vaška
Počet strán: 200
Rok vydania: 2002
Väzba: Mäkká väzba / Paperback