Táto kniha je dôstojným pomníkom aktivite, o rozsahu ktorej sa dozvedáme až teraz. V porovnaní s českým katolíckym samizdatom je obrazom intenzívnejšieho neverejného života cirkvi práve vďaka laikom... Gratulujeme. 
Teologické texty, 2/1998