Podzemná tlačiareň

V roku 1987 vybudovala tajná cirkev unikátnu podzemnú tlačiareň, ktorú sa
nepodarilo Štátnej bezpečnosti odhaliť. (Podrobnosti pozri v knihe na s. 68 - 74.)


Nákresy podzemnej tlačiarne


Vchod z chodby do pivnice

 
Vchod z chodby do podzemnej tlačiarne

 

Tunel spájajúci pivnice s tajnou tlačiarňou 

Podzemná tlačiareň s ofsetovým strojom