Príloha
Č. 1 – Odvolanie F. Mikloška proti nepovoleniu manifestácie zo dňa 17. 3. 1988.
Č. 2 – Plán bezpečnostných opatrení hlavného mesta SSR Bratislavy dňa 25. 3. 1988.
Č. 3 – Rádiové volacie znaky ZNB počas manifestácie.
Č. 4 –Správa o manifestácii predložená na zasadaní P ÚV KSČ.
Č. 5 – Vyhlásenie bratislavských katolíkov k 25. marcu 1989.
Č. 6 – Zoznam občanov zadržaných v súvislosti s manifestáciou.