Ján Šimulčík
Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
(Výber zo samizdatových dokumentov 1969
- 1989)

Prvá kniha samizdatových dokumentov o činnosti Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris. V siedmich dokumentoch zaznamenáva aktivity kňazského združenia, ktoré sa v cirkevnej politike stalo podnožkou komunistického štátu počas normalizácie. Medzi iným v knihe nájdete samizdatový dokument od kardinála Jána Chryzostoma Korca a arcibiskupa Alojza Tkáča k pôsobeniu Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris.