Čas svitania
Sviečková manifestácia – 25. marec 1988
   Kniha opisuje udalosti Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988. V ten deň sa občania socialistického štátu zhromaždili na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, aby žiadali náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv. Čas svitania je kniha, v ktorej sa odhaľuje zákulisie komunistickej moci počas obdobia normalizácie a konkrétne spôsoby riadenia totalitného režimu.
Obsah tvoria doteraz nepublikované materiály, hlavne výpovede katolíckych disidentov, účastníkov manifestácie, komunistických funkcionárov, príslušníkov ŠtB a VB a dokumenty Obvodného národného výboru Bratislava I, Národného výboru mesta Bratislavy, Verejnej bezpečnosti, Štátnej bezpečnosti, Mestského výboru KSS, Predsedníctva ÚV KSS a Predsedníctva KSČ. 
V knihe je menovite spomenutých 548 osôb, medzi nimi všetkých 141 zadržaných v súvislosti s manifestáciou. Publikáciu dopĺňa o takmer 50 autentických, doteraz nepublikovaných fotografií a reprodukcií dokumentov.
Na takmer 280 stranách sa dočítate, ako Sviečková manifestácia vznikla, ako prebiehala a čo po nej nasledovalo.