Svetlo z podzemia
Z kroniky katolíckeho samizdatu 1969 - 1989
Štrnásť príbehov z totalitného režimu, ktoré v sebe zosobňujú vydávanie časopisov v katolíckom podzemí, odhaľuje skryté hrdinstvo mnohých známych i menej známych katolíckych aktivistov. Kniha prináša nové, doteraz nepoznané kapitoly z kroniky "tajnej církvi" v rokoch 1969 - 1989. 
O udalostiach, ktoré kniha opisuje, nejestvovali nijaké záznamy, takže hrozilo, že sa o nich nič nedozvieme. Práve túto skutočnosť odstraňuje toto dielo. V tom je jeho prínos a jedinečnosť. 
Dozviete sa ako to vlastne bolo, kto stál v pozadí vydávania samizdatov Rodinné spoločenstvo, ZrNO, Výber, Náboženstvo a súčasnosť, Hlas Slovenska... Na 270 stránách popri dobových fotografiách nájdete aj unikátne informácie o tajnom sklade samizdatov a podzemnej tlačiarni v Bratislave, skúsenosti z výsluchov na ŠtB… 
Štrnásť príbehov vám poodhalí doposiaľ skrytý svet katolíckeho podzemia v rokoch 1969 - 1989.

[Ukážka]