Zápisnica o výpovedi s Macejem Josefem, s. 4.

Skupinový spis štátnobezpečnostného vyšetrovania proti Vlasatý Josef a spol., ČVS.: V-2710 MV