OBSAH

Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
Dokument č. 1
Štatút Združenia Katolíckych duchovných "Pacem in terris" SSR
Dokument č. 2
Prejav Alojza Tkáča na zasadaní ZKD PIT
Dokument č. 3
Leták "Liskvidujeme vás - tieskajte"
Dokument č. 4
Útržky z kroniky
Dokument č. 5
Vyhlásenie Posvätnej kongregácie pre kléru o              niektorých združeniach a hnutí zakázaných kléru
Komentár k Vyhláseniu, uverejnený súčasne s jeho textom v L´Osservatore Romano
Rozhovor s kardinálom Silvio Oddim, prefektom     Posvätnej kongregácie pre klérus k Vyhláseniu o určitých združeniach a hnutiach zakázaných kléru
Dokument č. 6
Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris a katolícky laici
Dokument č. 7
List biskupJ. Ch. Korca Katolíckym novinám k     40-ročnej činnosti mierového hnutia kňazov
Menný zoznam