OBSAH

I. Normalizácia
        Zmeny
        Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
        Štát a ZKD PIT
II. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
        Bohoslovecká fakulta
        Život v seminári
        Malá hladovka
        ZKD PIT a CMBF
        Piataci
        Fakultný spolok
III. Hladovka
        Podnety
        Rozhovory a prípravy
        Hladovka
        Aktivity pokračujú
        Predstavení
        VOSR
        Okolie
        Zbor ordinárov Slovenska
        Udalosti pokračujú
        Pohľady štátu
        Prázdniny
        Ľady sa pohli
        Koniec prázdnin
        Nástup bohoslovcov
        Zápas o svedomie
        Odvolania
        Život v seminári
        Protesty
        Spoločné stretnutia
        Školský rok 1981/82
        Pokusy
        Zhodnotenie
IV. Život pokračuje
        ZKD PIT po hladovke
        Muži ZKD PIT
        Zákaz ZKD PIT
       Sloboda