Obsah

Úvod 6
Tajne vysvätení kňazi za komunizmu (kardinál J. Ch. Korec) 8
Vznik Spoločenstva Fatima a jeho aktivity do roku 1989 10
Gabriel (Vladimír Jukl) 20
Hugo (Rudolf Fiby) 66
Karol (Jozef Gunčaga) 100
Cyril (František Novajovský) 110
Vendelín (Peter Murdza) 142
Matúš (Ladislav Stromček) 156
Menný register 208