Obsah

Úvod....................................................................5
Obdobie do 17. novembra 1989..........................9
       Samizdaty
       Pašovanie literatúry
        Solidarita s väznenými
        Púte
        Podpisové akcie
        Manifestácie
        Západný rozhlas
        Kresťanská demokracia

Obdobie od 17. novembra 1989........................17
       Tajná cirkev
        Bohoslovecká fakulta
        Verejná cirkev

       Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
Záver..................................................................35
Prílohy A............................................................37
Prílohy B............................................................61