Obsah
Úvod
1948 – 1989
Júl 1987 – 10. 3. 1988
11. marec 1988 – 24. marec 1988
25. marec 1988
26. marec 1988 – 24. marec 1989
25. marec 1989 – 25. marec 1998
Príloha
Resumé
Použité skratky
Poznámky
Menný register