Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989

Dva zväzky diela (vyše 1300 strán) + CD ROM-om si môžete objednať za 999,-Sk (v cene je už aj poštovné) na adrese:

Vydavateľsvo Michala Vaška
Námestie Kráľovnej pokoja 3
080 01 Prešov

Tel.: 051/7742763, 051/7711407

alebo

na e-mail adrese: knihy@dtp.sk
(pri e-mail uveďte o akú knihu sa jedná, počet kusov a svoju presnú adresu)