Knihu :
Čas svitania
druhé vydanie

si môžete objednať (165,- Sk + poštovné) na adrese:

 

Vydavateľsvo Michala Vaška
Námestie Kráľovnej pokoja 3
080 01 Prešov

Tel./fax.: 051/7711407, 7710097, 7495111

alebo

na e-mail adrese: knihy@dtp.sk
(pri e-mail uveďte o akú knihu sa jedná, počet kusov a svoju presnú adresu)