Vítame vás na stránke www.svedectvo.sk - zameranú na knihy Jána Šimulčíka

"...nás stále instruoval o tom, že při převádení zvratu v ČSR bude použito rajského plynu, který bude puštěn americkými letadly. Tímto se všechni občané uspí na dobu 48 hod. a za tu dobu provedeme převrat. My spát nebudeme proto, že nám bude rozdán prostředek proti spaní ve forme cigaret neb čokolády což v dané chvíli použijeme a s pomocí vojenských jednotek, které budou k dispozici a kterým budeme velet, uskutečníme prevrat."

[Zo zápisnice troch odsúdených na smrť za prevrat, 1951]
  

 
Svetlo z podzemia
Z kroniky katolíckeho samizdatu 1969 - 1989

Kniha rozpráva o samizdatovej
tvorbe na Slovensku v rokoch 1969–1989. V štrnástich príbehoch chce autor
priblížiť čitateľovi tvorbu samizdatu,

výsluchy na ŠtB, vybudovanie podzemnej tlačiarne...
   
Čas svitania
Sviečková manifestácia 25. marec 1988

Kniha podáva udalosti z 25. marca 1988,
kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave streli občania Slovenska a
požadovali dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. Komunistická polícia
brutálne zasiahla... www.svieckovamanifestacia.sk
     
 
Katolícka cirkev a
nežná revolúcia 1989


Ako sa podieľala Katolícka cirkev na nežnej revolúcii? Kniha približuje udalosti počas
nežnej revolúcii 1989 a aktivít Katolíckej
cirkvi počas nej.
   
Zápas o nádej
Z kroniky tajných kňazov 1969 –1989

Prvá kniha o tajnom štúdiu teológie a
následných tajných kňazských vysviackach na Slovensku v
období normalizácie. Prvé príbehy šiestich tajných kňazov zo
Spoločenstva Fatima.
     
 
Zápas o svedomie

Hladovka študentov bohosloveckej fakulty
v roku 1980 je neznáma. 120 študentov
zo 147 vyjadrilo hladovkou svoj mázor. 
Prečo začali študenti hladovku? 
Kto ju zorganizova, koľko ich bolo
za odvahu počas normalizácie vylúčených?
   
Združenie katolíckych
duchovných PIT


Výber zo samizdatovej tvorby 1969-89
o prorežimnom Združení katolíckych
duchovných. Dokumenty reflektujú
pohľad doby na toto združenie.

             

Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 - 1989

EXO hosting

-->